Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ông chủ ford

  1. leeahnjun

    Ông chủ Ford kêu gọi suy nghĩ lại về lệnh cấm xe hybrid điện

    Ông chủ Ford kêu gọi suy nghĩ lại về lệnh cấm xe hybrid điện Ông chủ của Ford Châu Âu đã đưa ra quan ngại về lệnh cấm 2032 đối với xăng, dầu diesel và xe hybrid. Ngày được đề xuất bởi Bộ trưởng Giao thông vận tải Grant Shapps như là một phần của một loạt các ngày tiềm năng mà chính phủ đang...