Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ống hút cỏ

  1. O

    Bạn đã sẵn sàng sử dụng ống hút cỏ thay cho ống hút nhựa?

    Ống hút nhựa ngày nay đã ăn sâu vào thói quen của mọi người vì tiện lợi của nó mà bạn có thể mua mỗi ngày Người Việt đã sẵn sàng sử dụng ống hút cỏ thay cho ống hút nhựa? Ống hút bằng cỏ hay tre là những chất liệu thân thiện với môi trường hơn ống hút nhựa hút nhựa là thứ hầu hết ai cũng sử dụng...
Top