Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ong hut khoe

  1. O

    Starbucks ngừng sử dụng ống hút nhựa - Mở đầu cho chiến dịch "Ống hút Starbucks"

    Ngày 9/7/2018 Starbucks tuyên bố sẽ chấm dứt việc sử dụng ống hút bằng nhựa tại các cửa hiệu của hãng trên phạm vi toàn cầu - CHIẾN DỊCH ỐNG HÚT STARBUCKS Để đạt mục tiêu trên, chuỗi cửa hiệu cà phê lớn nhất thế giới dự kiến sẽ giảm dần việc dùng ống hút bằng nhựa sử dụng một lần tại hơn...