Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ống hút môi trường

  1. leeahnjun

    Giảm rác thải nhựa ra môi trường từ ống hút rau củ

    Giảm rác thải nhựa ra môi trường từ ống hút rau củ Ống hút được làm từ rau củ nhằm thay thế ống hút nhựa để bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ô nhiễm rác thải nhựa đã và đang là vấn nạn hiện nay, nó gây thiệt hại to lớn về môi trường. Nhận thức được điều đó, nhiều cá...