osha

  1. Minh YMT

    Khóa học HSE theo OSHA là gì

    GRECO Training là đơn vị đào tạo HSE theo OHSA Guide tại Việt Nam. Trên thế giới hiện nay các chương trình đào tạo HSE áp dụng rộng rãi và có uy tín nhất là: (đối với tiếng anh thì ví giống như là IELTS, TOEFL, TOEIC,..) OSHA - https://www.osha.gov/ NEBOSH - https://www.nebosh.org.uk/ IOSH-...
Top