Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

oxy

  1. L

    Dung dịch đi kèm với máy đo oxy hoà tan

    Các bạn cho mình hỏi trong bộ máy đo oxy hoà tan WTW 3205 mình thấy có 2 lọ dung dịch: 1. Clean solution for oxygen senser 2. electrolyte solution for oxygen senser Vậy để vệ sinh bảo dưỡng đầu dò cảm biến thì dùng 2 lọ dung dịch ấy thế nào, cái nào trước cái nào sau. Bạn nào đã dùng máy này...
Top