Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ozone depleting substances

  1. Minh YMT

    Đánh giá khí thải làm suy giảm tầng ozon - Ozone Depleting Substances - ODS

    Biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu. Trong số các nộ lực của toàn cầu đó là hạn chế phát thải ODS bao gồm các loại khí như CH4, CO2, CO, NH4, NOx... Để làm được việc đó cần phải tiến hành lập báo cáo, đánh giá việc phát thải ODS. GIẢI PHÁP Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp, các bên...
Top