phần mềm quản lý rác thải thông minh

pac

  1. T

    Nước thải Hỏi về PAC 30%

    Em đang thực hiện thí nghiệm Jartest xác định pH tối ưu với PAC tối ưu, Em đang vướng ở chỗ pha bột PAC 30% thành dung dịch 10% Em đang thắc mắc 30% của PAC đó là nồng độ PAC CÓ TRONG Đó , hay chỉ là tên gọi chỉ Al2O3. Pha dung dịch 10% như thế nào mới là chuẩn ạ, e cần pha 1 lít! Em cảm ơn!
Top