Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ph đầu ra giảm

  1. L

    Chỉ tiêu PH đầu ra thấp?

    Chào các anh (chị) Hệ thống nước thải sinh hoạt công ty em đang gặp sự cố là chỉ tiêu PH đầu ra giảm, rất thấp dưới 5 Hệ thống công ty em Thu gom -> Bể điều chỉnh Ph -> Bể điều hòa-> khử ni tơ -> aerotank -> Lắng -> Lọc cát -> đầu ra PH nước thải tại bể điều chỉnh PH là 8.5 PH bể aerotank là 7.0...
Top