phân bón

  1. leeahnjun

    Biến đổi khí hậu: Phân bón có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tàu đi biển

    Biến đổi khí hậu: Phân bón có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tàu đi biển Các tàu đi biển có thể được cung cấp năng lượng từ amoniac trong thập kỷ này khi ngành vận tải hành động để hạn chế lượng khí thải carbon. Hóa chất - thành phần chính của phân bón - có thể được đốt trong...
  2. Minh YMT

    giấy phép sản xuất phân bón

    14. CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 14.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ lập 1 (một) bộ hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu như quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Cục Hoá chấtqua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp; - Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm...
scroll-topTop