phân hủy phân rã

  1. Ngan2001

    Phân hủy khác phân rã

    Bạn có phân biệt được thế nào là PHÂN HỦY và thế nào là PHÂN RÃ không? Mặc dù những chiến dịch bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa dùng một lần đã rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng nhiều người vẫn bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm Phân Hủy và Phân Rã. Vậy chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu...
scroll-topTop