phân loại bình chữa cháy

  1. de^

    Phân loại bình chữa cháy

    Phân loại bình chữa cháy a) Loại 1: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia hoặc bọt; b) Loại 2: Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là bột; c) Loại 3: Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là nước, nước có phụ gia; d) Loại 4: Bình dùng chai...
scroll-topTop