Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phân loại các đám cháy

  1. Minh YMT

    Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4878:2009 về Phòng cháy và chữa cháy - Phân loại cháy

    TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4878 : 2009 ISO 3941 : 2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - PHÂN LOẠI CHÁY Fire protection - Classification of fires Lời nói đầu TCVN 4878:2009 thay thế TCVN 4878:1989 TCVN 4878:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3941:2007. TCVN 4878:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc...