phân loại hóa chất

  1. antoanhoachat

    Hướng dẫn ghi nhãn hóa chất

    Nhãn hóa chất gồm 11 nội dung. Trường hợp nhãn tiếng anh hoặc tiếng trung phải dịch bằng nhãn phụ bằng tiếng việt có đủ 11 nội dung.Dưới đây là cách viết nhãn hóa chất. 1.Tên hóa chất Tên hóa chất do nhà sản xuất đăng ký theo tên thường gọi, tên thương mại hoặc tên khác được ghi trên nhãn hóa...
scroll-topTop