phân loại rác thải tại nguồn

  1. Minh Grac

    Trung Quốc dùng công nghệ để phân loại rác thải tại nguồn

    Bằng cách sử dụng các chương trình nhận diện hình ảnh, apps và mã QR, người dân Thượng Hải đang là tâm điểm trong việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ phân loại rác. Từ 1/7/2019, Thượng Hải, thành phố đông dân nhất thế giới bắt đầu một chương trình phân loại rác bắt buộc. Theo đó, các hộ gia đình...
scroll-topTop