phân tích chất thải

  1. magi maly

    Phân tích chất thải xem có nguy hại hay không?

    Dear mọi người, Em muốn hỏi một chút về việc phân tích chất thải để xem có nguy hại hay không? Chất thải của em là phoi tiện của quá trình tiện, có thể là phoi gang, hoặc phoi thép có lẫn một lượng rất ít hầu như không đáng kể dầu mỡ. Vậy em muốn hỏi là 1. khi phân tích để biết một chất thải có...
scroll-topTop