phân tích tình huống an toàn

  1. P

    Phân tích tình huống thức tế về tai nạn điện

    Tình huống TNLĐ 1: Đây là hình ảnh hiện trường vụ TNLĐ chết người tại ĐL Kiến An - PC Hải Phòng ngày 16/9/2010. Tóm tắt diễn biến như sau: Công nhân Tĩnh trèo lên cột hạ thế (đang có điện) một mình để đấu điện nguồn vào hộp công tơ thì bị điện hạ áp đường trục giật ngã treo trên cột. Được đồng...
scroll-topTop