phản ứng hóa học

  1. P

    PHÂN BIỆT CÁC KHÁI NIỆM TRONG LUẬT HÓA CHẤT

    Trong khi tra cứu các văn bản Luật hóa chất, mình nhận thấy rất dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm, vì vậy mình lập topic này để trao đổi kinh nghiệm nhằm tra cứu Luật dễ dàng hơn nè ^.^ Theo điều 4, Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 1. Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai...
scroll-topTop