Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phê duyệt dtm

  1. S

    Xin hỏi về cơ quan phê duyệt DTM

    Xin các bạn các thày cô cho mình hỏi. Theo nghị định 29 thì Bộ, Cơ quan ngang bộ phê duyệt DTM các dự án thuộc thẩm quyền Quyết định, phê duyệt của mình. Đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ thì các dự án tuy được xây dựng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp cua mình nhưng vẫn phải trình...