phế liệu nhập khẩu

  1. Ms Bean

    Mục đích và phương thức ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu

    Mục đích và phương thức ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu 1. Việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là để bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu. 2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu...
scroll-topTop