phế liệu

 1. Ms Bean

  Grac thu gom đồng nát ve chai tại nhà

  Lời nói đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những đóng góp của các bạn, các thành viên cho sự phát triển của nhóm đến thời điểm hiện tại. Những năm trước đây, dự án đã phát triển trao tặng đồ miễn phí và phối hợp cùng VNTC thu gom rác điện tử. Và trong năm 2020, vẫn tiếp tục...
 2. Ms Bean

  Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

  Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau: a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu - Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh...
 3. O

  Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

  XEM FILE ĐÍNH KÈM Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và...
scroll-topTop