Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phe pham xanh

  1. H

    Nhiên liệu xanh từ phế phẩm cây bắp

    Sau thu hoạch thì cây bắp thải ra môi trường nhiều chất xơ tưởng chừng vô dụng như thân, lá, vỏ, cùi bắp… Trong vòng đời của chúng thì phế phẩm này tạo ra lượng carbon dioxide cao hơn nhiều so với ngưỡng cho phép của Mỹ. Bài toán đặt ra là làm sao sản xuất nhiên liệu sinh học từ phế phẩm của...