phí bảo vệ môi trường đối với ctr

  1. doanvanchung1991

    Phí bảo vệ môi trường đối với CTR

    Anh/chị nào rành luật về môi trường cho em hỏi. Đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với CTR? Đơn vị em có phát sinh CTR và CTNH nhưng ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với cơ quan chức năng về quản lý, xử lý chất thải có phải đóng phí BVMT đối với CTR không? Xin cam ơn ạ :)
scroll-topTop