Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phí khai thác nước dưới đất

  1. doanvanchung1991

    Thuế, phí khai thác nước dưới đất

    Xin phép hỏi mấy ACE rành về luật môi trường. Theo như mình được biết thì hiện nay theo Nghị Định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2017 thì các đơn vị khai thác nước dưới đất phải thực hiện kê khai và nộp tiền cấp quyền khai thác nước. Đơn vị mình cũng nằm trong đơn vị phải kê khai và nộp...