Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

phòng bệnh mùa hè

  1. M

    Cách phòng tránh bọ xít hút máu người

    Theo PGS, TS Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Côn trùng học thực nghiệm (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật), bọ xít "hút máu người" được các nhà khoa học Việt Nam thu thập và nghiên cứu từ hơn mười năm nay và đã phát hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, hiện chưa phát hiện...
Top