Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phòng khám

  1. G

    Xin Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh

    Anh chị nào có kế hoạch BVMT tỉnh về phòng khám đa khoa (dưới 50 giường) thì cho em xin với ạ! Chân thành cảm ơn!
  2. tulip

    Dự án xây dựng phòng khám

    Mọi người cho mình hỏi: Đối với bệnh viện đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường lâu rồi mà bây giờ muốn xây dựng mở rộng khu vực phòng khám, đón tiếp bệnh nhân thôi thì làm cam kết cho phòng khám hay lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cả bệnh viện. Thanks all!