Ứng dụng Gom Rác GRAC

phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

  1. Minh Grac

    Miền nam Ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất cho nhà máy

    Hầu hết tất cả các doanh nghiệp tại VN đều sử dụng hóa chất nhưng vấn đề ứng phó sự cố trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng chưa được quan tâm vì nhiều lý do khác nhau như: thiếu thông tin về yêu cầu pháp luật, chưa có cán bộ chuyên trách, thiếu kinh phí,... Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp...
Top