Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

phỏng vấn xin việc

  1. hoahong39

    Điều cần thiết khi đi phỏng vấn xin việc

    Mới tốt nghiệp ra trường các bạn trẻ đi phỏng vấn xin cũng cần chú ý tới lễ nghĩa, để lại ấn tượng tốt cho bên tuyển dụng, đây sẽ là điểm cộng cho bài phỏng vấn của bạn: - Giữ lễ nghĩa khi viết hồ sơ xin việc: Trong bản lý lịch tự giới thiệu về bản thân, bạn nên cung cấp thông tin cho bên tuyển...
Top