Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phụ cấp

  1. hoahong39

    Thông tư 41/2014/TT-BTNMT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và độc hại

    THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC, PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG VÀ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG; ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...
  2. hoahong39

    Mức phụ cấp trách nhiệm cho an toàn vệ sinh viên như thế nào?

    Em đang xây dựng lại mức phụ cấp cho ATVSV mà ko biết dựa vào quy định nào để làm ( hiện tại cty e có khoảng 150 ATVSV, mức phụ cấp hiện tại là 100k/người/tháng). Có ai biết xin hướng dẫn giúp em với ạ, hoặc có thể cho em tham khảo mức phụ cấp cho an toàn vệ sinh viên của cty A/C càng tốt ạ...