Ứng dụng Gom Rác GRAC

phương pháp kinh doanh

  1. Minh YMT

    Phương pháp kinh doanh

    Chẳng cần giỏi bạn vẫn có thể đánh bại người giỏi nhất nếu có phương pháp tốt - câu chuyện kinh doanh. Cách đây hơn 10 năm tôi đọc cuốn tiểu thuyết “If tomorrow comes” (Nếu còn có ngày mai) của Sydney Sheldon, chi tiết mà tôi nhớ đến tận bây giờ đó là ván cờ giữa nữ nhân vật chính xinh đẹp...
Top