phương pháp xác định nồng độ oxy

  1. C

    Phương pháp xác định nồng độ Oxy

    Chào tất cả mọi người. làm việc tại không gian hạn chế rất nguy hiểm, đặc biệt là mối nguy thiếu Oxy. Vì vậy để đảm bảo an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế, cần thiết phải xác định nồng độ oxy trong không khí. Ngoài phương pháp sử dụng máy đo trực tiếp ra không biết còn phương pháp nào...
scroll-topTop