Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

phương pháp

 1. O

  Thông tư 02/2015/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi...
 2. Minh YMT

  Các phương pháp biện pháp cơ bản về phòng cháy chữa cháy

  Các phương pháp biện pháp cơ bản về phòng cháy chữa cháy Một số nội dung về phương pháp và biện pháp chữa cháy: 1. Những vấn đề chung về công tác chữa cháy: - Khái niệm về chữa cháy: Trong Luật PCCC giải thích từ ngữ chữa cháy là bao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương...
 3. T

  Tài liệu về phương pháp hoàn nguyên vật liệu cát mangan

  Hiện bên mình đang sử dụng hệ xử lý Fe, Mn cho nước cấp bằng vật liệu cát Mangan trong bồn lọc kín, cát mangan đã giảm hoạt tính và mình đang muốn tái sinh lại, mình có tìm hiều là ngâm trong dung dịch KMnO4 nhưng không rõ hiệu quả và cách thực hiện như thế nào. Anh em có kình nghiệm cho mình...