phương tiện bảo hộ lao động

  1. HSE

    Một số chú ý trong lựa chọn PPEs phòng ngừa sự cố hóa chất

    Khi xảy ra tràn đổ hóa chất, việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân đặc chủng phù hợp cho người tham gia ứng cứu là vô cùng cần thiết. Bởi vì đây là giải pháp duy nhất để bảo vệ người ứng cứu khỏi tác động của hóa chất. Bạn không thể chờ đến khi xảy ra tràn đổ hóa chất rồi mới đi mua những loại...
scroll-topTop