Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

potassium hydroxide

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của KOH

    Kali hiđroxit Tên theo danh pháp IUPAC: Potassium hydroxide; Mã số CAS: 1310-58-3; Mã số UN: 1813; CTHH: KOH; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này cần phải thực hiện giấy phép sau: + Hóa chất khai báo nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; +...
Top