Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ppes

  1. songngu93

    Xử lý CN không tuân thủ QĐ an toàn, không sd BHLĐ

    Chào mn, mong mọi người chia sẻ cho em kinh nghiệm về việc xử lý khi công nhân không tuân thủ nội quy an toàn (không đúng quy trình an toàn khi vận hành máy, sai tư thế...) và không sử dụng các BHLĐ đã đc cấp phát được không ạ? Làm như thế nào để việc sử dụng BHLĐ trở thành thói quen cho người...
  2. HSE

    Một số chú ý trong lựa chọn PPEs phòng ngừa sự cố hóa chất

    Khi xảy ra tràn đổ hóa chất, việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân đặc chủng phù hợp cho người tham gia ứng cứu là vô cùng cần thiết. Bởi vì đây là giải pháp duy nhất để bảo vệ người ứng cứu khỏi tác động của hóa chất. Bạn không thể chờ đến khi xảy ra tràn đổ hóa chất rồi mới đi mua những loại...