qcvn 02:2009/byt

  1. L

    Xét nghiệm nước uống

    Chào anh chị, công ty của em có khoảng 5000 công nhân và sử dụng hệ thống lọc nước để cung cấp nước uống trực tiếp cho nhân viên. Vào tháng 6, QCVN 02:2009/BYT hết hạn vậy sẽ dùng tiêu chuẩn nào để xét nghiệm mẫu nước và tần suất như thế nào ạ.
scroll-topTop