Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

qcvn 05/btnmt

  1. N

    giải đáp em thắc mắc về QCVN 05/BTNMT

    Khi xác định hàm lượng NO2 người ta làm như sau: NO2 được hấp thụ vào 2 ống nghiệm.... và thời gian là 30 phút.... vậy khi em tính được kết quả rồi thì em phải so sánh với cột nào? vì chỉ có cột 1h là ít nhất thôi ạ. giải thích dùm em.