Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

qcvn 25:2015/blđtbxh

  1. HSE

    QCVN 25:2015/BLDTBXH về an toàn lao độngđối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ....

    Thông tư 51/2015/TT-BLDTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên Có hiệu lực ngày 25 tháng 01 năm 2016; Xem nội dụng tại file đính kèm