Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

qhse

  1. Minh Grac

    Đánh giá trắc nghiệm HSE

    Ban quản trị YMT thực hiện chương trình trắc nghiệm QHSE đã từ năm 2012 với điểm nhấn là HSE và Quản lý môi trường. Mục đích của chương trình này là tạo điều kiện cho chúng ta review lại kiến thức, đánh giá kiến thức cơ bản về HSE của các thành viên xanh. Trong quá trình thực hiện không thể...