Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

qlctnh

  1. Minh YMT

    Mẫu chứng từ chất thải nguy hại

    Mẫu chứng từ chất thải nguy hại (download file đính kèm) A. Hướng dẫn sử dụng Chứng từ CTNH 1. Giới thiệu: Một bộ Chứng từ CTNH gồm các liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) như sau: - Liên số 1: Lưu tại chủ nguồn thải; - Liên số 2...