Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quản lý chất thải nguy hại

 1. Minh YMT

  Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại

  Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại 1. Mục tiêu 1.1. Mục tiêu chung Chương trình này cung cấp cho người học một sốnăng lực để có thể thực hiện được các...
 2. hoahong39

  Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

  Thông tư 36/2015/TT-BTNMT chính thức ban hành có hiệu lực vào ngày 01 tháng 09 năm 2015; Xem file đính kèm bên dưới nhé! THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy...
 3. duy hai

  Mã số CTNH Lốp xe và ống dẫn dầu là gì?

  Hiện tại Công ty mình thải ra 1 lượng lốp xe và ống dẫn dầu tương đối nhiều tuy nhiên từ trước đến nay ko đăng ký nó là CTNH và tìm trong thông tư 12 thì không biết nó có thuộc mã chất thải nguy hại nào hay không, mong mọi người tư vấn giúp. thank all!
 4. Minh YMT

  Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại

  mẫu Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-TCMT Hà Nội, ngày tháng năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giảng viên về quản lý chất thải nguy hại TỔNG...
 5. Minh YMT

  nội dung đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTNMT ngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) A. Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Chương trình này cung cấp...
 6. Minh YMT

  danh sách đơn vị xử lý chất thải nguy hại

  danh sách đơn vị đã được Tổng cục môi trường cấp phép quản lý chất thải nguy hại: xử lý chất thải nguy hại, vận chuyển chất thải nguy hại cập nhật ngày 20/9/2014 http://quanlychatthai.vn/quanly/DSdonviCPCTNH.html
 7. B

  QLCTNH ở trường học

  có anh chị nào có tài liệu về quản lý chất thải nguy hại ở các trường đại học thì share cho em với, thank m.ng nhiu