Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

quản lý chất thải

 1. V

  Giúp mình về ISO 50001:2011

  Chào các bạn Mình mới bước vào mảng quản lý năng lượng.Có bạn nào có mẫu về quản lý tiết kiệm năng lượng nhà máy theo ISO 50001 không cho mình xin với.Mình cảm ơn nhiều!
 2. Minh YMT

  Huấn luyện sản xuất sạch hơn ở Quãng Ngãi

  GRECO Training phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương Mại - Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi khóa học Sản xuất sạch hơn và quản lý môi trường Đối tượng gồm: cán bộ quản lý nhà nước, giám đốc, cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp đạng hoạt động tại địa bàn tỉnh. Sản xuất sạch hơn là...
 3. O

  Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

  XEM FILE ĐÍNH KÈM Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và...
Top