Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quản lý rác thải thông minh

  1. Tuyen moi truong QG

    Thiết kế hố ga tách dầu và hệ thống thoát nước thải cho Gara kho chứa xăng dầu

    Hố ga tách dầu thông minh, bể tách dầu, thùng lọc mỡ là những bộ đôi sản phẩm có ứng dụng rộng rãi trong thoát nước và thoát nước đô thị, khu công nghiệp giúp bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc xe, kho chưa xăng dầu có phát sinh dầu thải, dầu rơi vãi. VINACEE hỗ trợ hồ...
  2. Ms Bean

    GRAC quản lý rác thải có thông minh không ?

    Nghe thông tin phần mềm GRAC nhiều rồi, mình cũng có vào website https://grac.vn/ để tra cứu https://grac.vn/bao-chi-noi-ve-chung-toi/ . Tuy nhiên mình có vài thắc mắc về GRAC: Nhiều người thắc mắc là GRAC quản lý rác thải thông minh là như thế nào ? Ai cũng có thể tuyên bố là thông minh được...