Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

quan trắc chất lượng đất

  1. D

    Cơ sở phải quan trắc chất lượng đất định kỳ?

    Hôm trước mình đọc có thấy nội dung phải quan trắc chất lượng đất định kỳ ở đâu đó? không biết nội dung này có thật không? tất cả các doanh nghiệp phải quan trắc chất lượng đất đúng không? có văn bản nào hướng dẫn về nội dung này không?
Top