Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

quan trắc chất lượng nước

  1. Lê Liên

    Lệ phí khai thác nước

    Cả nhà cho em hỏi tí ạ. khai thác nước ngầm ngoài lệ phí làm hồ sơ thì hàng tháng hay định kỳ có phải nộp phí khai thác tài nguyên nước không a. Định kỳ quan trắc chất lượng nước cấp sinh hoạt là bao lâu ạ.em cảm ơn
Top