Ứng dụng Gom Rác GRAC

quan trắc môi trường

 1. V

  Thông tư 19/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường

  Thông tư 19/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu chứng nhận THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ...
 2. hoahong39

  Thông tư 32/2014/TT-BNNPTNTQuy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành NNPTNT

  Thông tư do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn quy định Quy định nội dung hoạt động quan trắc môi trường và cảnh báo môi trường Ngày có hiệu lực: 29/10/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số...
 3. H

  Mẫu báo cáo kết quả quan trắc môi trường

  mẫu báo cáo kết quả quan trắc môi trường
 4. Ms Bean

  hỏi đáp về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  1. Những đối tượng nào cầnđăng ký chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP? Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 27/2013/NĐ-CP, các tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: -Doanh nghiệp...
Top