Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quan trắc môi trường

  1. V

    Thông tư 19/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường

    Thông tư 19/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu chứng nhận THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ...
  2. hoahong39

    Thông tư 32/2014/TT-BNNPTNTQuy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành NNPTNT

    Thông tư do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn quy định Quy định nội dung hoạt động quan trắc môi trường và cảnh báo môi trường Ngày có hiệu lực: 29/10/2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC, CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số...