Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quan trắc tự động

  1. tunhietdoi

    Hệ thống quan trắc tự động có bắt buộc phải lắp đặt không?

    Nhiều member có hỏi công ty về hệ thống quan trắc tự động cần lắp đặt khi nào? Nên công ty quyết định viết bài này để mọi người tham khảo nhé Theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT của bộ tài nguyên môi trường thì có một số đối tượng bắt buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Chi phí lắp đặt...