quy chuẩn tiếng ồn

  1. Ms Bean

    đánh giá tiếng ồn bằng tiêu chuẩn nào

    Mọi người cho mình hỏi hiện nay mình đang đánh giá tiếng ồn trong 1 xưởng may gia công cho nước ngoài nhưng lên mạng tìm lại thấy rất rất nhiều tiêu chuẩn và quy chuẩn tiếng ồn. Vậy so sánh với tiêu chuẩn nào là phù hợp ? Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn tiếng ồn mình biết là: TCVN 3985 TCVN...
scroll-topTop