Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

quy chuẩn

 1. Minh YMT

  dự thảo quy chuẩn về hóa chất nguy hiểm

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM National technical regulation on Occupational Safety and Health in production, commerce, use, handling and transportation of hazardous chemicals (DỰ THẢO NGÀY...
 2. O

  QCVN 13-MT : 2015/BTNMT- Nước thải dệt nhuộm

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM National technical regulation on the effluent of textile industry 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra...
 3. Ms Bean

  đánh giá tiếng ồn bằng tiêu chuẩn nào

  Mọi người cho mình hỏi hiện nay mình đang đánh giá tiếng ồn trong 1 xưởng may gia công cho nước ngoài nhưng lên mạng tìm lại thấy rất rất nhiều tiêu chuẩn và quy chuẩn tiếng ồn. Vậy so sánh với tiêu chuẩn nào là phù hợp ? Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn tiếng ồn mình biết là: TCVN 3985 TCVN...