quy định thi công hệ thống pccc

  1. thieny

    Quy định về hệ thống pccc với công trình cao tầng và mức xử phạt vi phạm

    Điều 23 Luật Phòng cháy chữa cháy quy định về yêu cầu thi công hệ thống pccc đối với công trình cao tầng, như sau: “Công trình cao tầng phải có giải pháp chống cháy lan, chống tụ khói, lan truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra; bảo đảm các điều kiện thoát nạn an toàn nhằm cứu người, tài...
scroll-topTop